Ввоз авто на ПМЖ

Гражданин, проживавший в любой стране и эмигрирующий в Украину, имеет право ввезти без уплаты таможенных платежей несколько видов техники по одной единице в каждой позиции: автобус (8702), легковой автомобиль (8703), грузовой автомобиль до 3.5 тонн (8704), мотоцикл (8711), а также прицепы товарной позиции 8716 к автомобилям 8702, 8703, 8704.

Классификатор товаров (группа 87 - транспортные средства)

Для того, чтоб ввезти автомобиль на ПМЖ в Украину без растаможки, должны быть соблюдены следующие условия:

 1. Эмигрант должен подтвердить факт проживания в стране убытия не менее трех лет.
 2. Техника должна быть в собственности эмигранта не менее года в стране предыдущего проживания.
 3. Перевозить технику в Украину можно поэтапно, в течение 6 месяцев с момента выдачи постоянного вида на жительство и постоянной прописки. Пропустив этот срок автомобиль придется растамаживать!

Для того, чтоб получить удостоверение таможни на постоянное место жительства, эмигрант должен быть выписан из страны предыдущего проживания (выдается лист убытия), а автомобиль там же снят с учета. Соответственно пересекать таможню Украины такой автомобиль должен на транзитных номерах с формулировкой "въезд на ПМЖ".

Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

2.6. ТЗ, що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу, повинні бути зняті з обліку в цих органах.

Если по какой-то причине вы не сняли с учета автомобиль в иностранном государстве, вы можете попробовать снять его с учета в посольстве этого государства в Украине.

Удостоверение таможни (укр. посвідчення митниці) выдает таможня по месту прописки эмигранта, который въехал на ПМЖ в Украину.

Для прописанных в г. Киеве таможенное оформление происходит по адресу: г. Киев, ул. Новопироговская 58, эт.6 (тел. 044-201-33-75) либо на б-ре. Лепсе 6.

Для прописанных в Киевской области - Бориспольский р-н, с. Мартусовка, ул. Моисеева 72.

Митний Кодекс, ст. 374, п. 10:

10. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами:
3) товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну протягом шести місяців з дня видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, за умови документального підтвердження того, що до дня видачі цього документа громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років:
а) товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування (крім товарів, що класифікуються за товарною позицією 8802 або одним із кодів 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 згідно з УКТ ЗЕД);
б) транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку), за умови документального підтвердження того, що до дня видачі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, громадянин був власником (або співвласником) такого транспортного засобу не менше одного року, а транспортний засіб перебував за ним на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця попереднього проживання громадянина не менше одного року, якщо даний транспортний засіб підлягає реєстрації в цій країні;
в) товари, що класифікуються в товарній позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина) за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД.
11. Товари за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територію України громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну із звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до цього Кодексу, підлягають постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах на строк до двох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами та можуть бути відчужені або передані у володіння, користування чи розпорядження іншим особам (крім членів сімей таких громадян) упродовж двох років з дня ввезення на митну територію України лише після сплати особами, які ввезли їх в Україну, всіх митних платежів за ставками, чинними на день подання митної декларації. 

Для регистрации в МРЭО нужно предоставить:

1. Удостоверение таможни о временном ввозе (выдает таможня по месту прописки владельца в Украине);

2. Иностранный техпаспорт, снятый с учета, и в некоторых случаях перевод к нему (например,если техпаспорт на китайском, японском или грузинском языках);

3. Сертификат соответствия, выданный в Украине. Для грузовых автомобилей экологический класс должен быть не менее ЕВРО6.

В Украине при регистрации в МРЭО транспортное средство становится на временный учет на 2 года без права отчуждения. Также, в большинстве случаев потребуется уплата налога в пенсионный фонд при первой регистрации легкового авто на ПМЖ в Украине.

Порядок оплаты налога в пенсионный фонд:

12. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів є підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, шляхом:
купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або торгівельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством);
міни;
дарування (безоплатної передачі);
успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля відповідно до закону);
з інших підстав, передбачених законодавством.

Очевидно же, что человек ввозит свой собственный автомобиль, не покупая его вновь. Но в сервисных центрах МВД почему-то этот Порядок трактуют по-другому. Поэтому, чтоб наверняка понимать, платить ли налог в пенсионный фонд при регистрации авто на ПМЖ, нужно дать запрос в пенсионный фонд своего района прописки и получить письменное разъяснение для каждого конкретного случая.

Порядок реєстрації ТЗ:

30. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про заборону відчуження і передачі права користування і (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного вивезення та інші обмеження, що встановлюються митними органами. 

Інструкція про порядок реєстрації ТЗ:

1.7.  ТЗ, які  ввозяться  громадянами  при  переселенні на постійне  місце  проживання в Україну, підлягають тимчасовій постановці на облік  в РЕП ДАІ на строк до двох років з оформленням свідоцтва про реєстрацію ТЗ на право тимчасової експлуатації таких ТЗ з терміном дії на два роки без права їх відчуження.