Регистрация авто для юридических лиц 
     
       Постановка   автомобиля   на   учет  юридическим  лицом,  как  и  регистрация авто физическим лицом,  сейчас  происходит  в  Териториальном сервисном центре МВД (ранее МРЭО) по месту обращения. Для  оформления автомобиля на юридическое лицо уже давно не нужна справка о присвоении кода АТП.
       Работаем  с  юридическими  лицами, зарегистрированными  в  любом  регионе  Украины. Регистрация авто 
происходит в Киеве.

       Наши сотрудники в кратчайшие сроки помогут Вам зарегистрировать автомобиль  на  предприятие. Заключаем договор на услуги регистрации авто, высылаем полный перечень документов с образцами заполнения для регистрации авто в  ТСЦ МВД  на  Вашу  эл.почту, предоставляем  все платежные  реквизиты  и рассчитываем  стоимость  бюджетных платежей. 
     Также поможем в нестандартных ситуациях, как например внесение автомобиля в уставной фонд предприятия.
 
Документы для регистрации ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ


 

Услуга (с учетом регистрации в военкомате)

Безналичный расчет

+ официальные платежи в ТСЦ

Сроки

1

Регистрация нового авто/прицепа/мото 

2400 грн.

600 грн.

1 день

2

Утеря/замена техпаспорта 
             2600 грн.            

 450 грн.

1 день

3

Прямая перерегистрация между юр.лицами г. Киев

 3000 грн.

 600 грн.

1 день     
     РЕГИСТРАЦИЯ АВТО В ВОЕНКОМАТЕ:   
      
     Для того, чтоб зарегистрировать автомобиль на юридическое лицо, требуется поставить авто на учет в районном военкомате. Согласно  ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та  мобілізацію" предприятия всех  форм собственности (кроме представительств иностранных компаний) обязаны сообщать о регистрации автомобилей (снятии с учета, замене техпаспорта) в районные военкоматы:

Стаття 21. Обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

       у  разі  реєстрації  (перереєстрації),  переобладнання  чи  зняття  з обліку транспортних засобів, які можуть 
бути  призначені  для  доукомплектування  Збройних  Сил  України  та   інших  військових  формувань в особливий 
період, подавати до відповідних органів та підрозділів, що згідно із Законом України "Про дорожній рух" здійснюють державну  реєстрацію  та  облік  транспортних  засобів, документи з відміткою районного (міського) військового комісаріату про постановку їх на військовий облік (зняття з військового обліку).


11. Для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів в органах Державтоінспекції (крім транспортних засобів, власниками яких є громадяни), крім документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку, представником підприємства, установи чи організації, транспортні засоби яких підлягають реєстрації (перереєстрації), зняттю з обліку, подається довідка, форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з такого обліку.

       Согласно "Положення про військово-транспортний обов'язок" предприятия обязаны в случае необходимости предоставить свою технику для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

      За нарушение Закона "О мобилизационный подготовке и мобилизации" ст. 210Административного Кодекса предусмотрен штраф в размере 10-30 необлагаемых минимумов. Накладывают штраф на ответственного за автотранспорт.

       Наши сотрудники предоставят Вам полный перечень документов для подачи в военкомат и получат справку о постановке авто на воинский учет для последующей регистрации авто в ТСЦ МВД.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНО ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР С АТП:
                    
       Если предприятие планирует иметь на балансе  более  15 единиц техники, либо заниматься пассажирскими или грузовыми  перевозками,  нужно  заключить  договор  на  стоянку,  ремонт  и  технический  контроль  с действующим автотранспортным предприятием (АТП) или открыть свое автохозяйство (ст.10 ЗУ "Про дорожній рух")

До компетенції власників транспортних засобів належить:

створення  за наявності більше п'ятнадцяти одиниць транспортних засобів, що дислокуються  в одному 
населеному  пункті,  автотранспортного  підприємства  з  відокремленою  територією  та  комплексом 
відповідних  умов, із  введенням  посад  фахівців з безпеки  дорожнього руху, відповідальних  за зберігання, 
технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів.
 
       Для   открытия   своего   автохозяйства   нужно  иметь  в  штате  сотрудников   руководителя   автохозяйства  и 
специалиста по  безопасности  дорожного движения. Заключить договор с врачом и иметь отдельную огороженную территорию для стоянки.
       Открытие автохозяйства абсолютно не привязано к району или даже  городу регистрации Вашего предприятия. 
Налог  в  пенсионный  фонд  при  регистрации  автомобиля  платится  в УДК района (региона, города) регистрации
автомобиля.  
       
       АТП оказывает следующие услуги:

         -  предрейсовый контроль автомобиля, инструктаж водителя (Порядок проведення інструктажу водіїв ТЗ"

1.3. Дія цього Порядку поширюється на автомобільних перевізників незалежно від організаційно-правових 
форм та форм власності , що мають колісні транспорті засоби (далі - КТЗ), які беруть участь у дорожньому
 русі. 
1.4. У разі, коли підприємство не має можливості  самостійно забезпечити  проведення інструктажів та 
стажування  водіїв, воно повинно укласти договір  щодо  надання  послуг  з  проведення інструктажів та 
 стажування водіїв із  суб'єктом господарської діяльності. 

     Согласно ЗУ "Про автомобільний транспорт":

автомобільний перевізник - фізична або юридична  особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний 
кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами;
 
               -  медицинский контроль водителя перед выездом на рейс (Положення про медичний огляд водіїв");

1.4. Щозмінному  передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів 
підприємств,   установ   та   організацій   незалежно   від   форми   власності,   фізичних   осіб-підприємців,   
що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів (далі - перевізник).

              -  стоянка автомобиля, ремонт и проверка технического состояния (Накази Мінтрансу № 792 від 11.11.2002р. та

№ 102 від 30.03.1998р.).  ЗУ "Про автомобільний транспорт" стаття 21. Зберігання транспортних засобів 

   Власники (користувачі)  автобусів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній 
основі, повинні забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на 
майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони. 
     Власникам (користувачам) транспортних засобів забороняється зберігання їх у житлових зонах поза 
 спеціально відведеними для цього майданчиками. 

        Законность описанных выше процедур регламентирована ст . 10, 12, 33, 35, 46 ЗУ "Про дорожній рух"
Прохождение предрейсового и медицинского контроля касается только компаний-перевозчиков.

        Если   Вы не  заключали договор с  АТП, то  нужно   назначить на предприятии ответственного по транспорту, 
желательно  человека  с  техническим  образованием.  Ну  или  хотя  бы  имеющего  представление  о  ремонте  и 
эксплуатации  автомобилей , безопасности дорожного  движения. Ему  нужно будет вести журнал инструктажей по безопасности дорожного движения (они есть в продаже).

        Национальная полиция осуществляет контроль в сфере безопасности дорожного движения на основании ст.52, 
52-1 ЗУ "О дорожном движении". За нарушение последней статьи существует административная ответственность, предусмотренная ст. 128 Админкодекса.

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (ТЕХОСМОТР):      

        Согласно ст. 35 ЗУ "О дорожном движении", транспортные   средства старше 2-х лет, которые используются 
в коммерческих целях для платной перевозки пассажиров или грузов, подлежат обязательному техническому
контролю.
 
Путевые листы при эксплуатации ТС предъявлять работникам полиции уже не нужно. Однако, для подтверждения 
пробега автомобиля и списания топлива на предприятии их все же разумно использовать.

        Процедуру проверки технического состояния автомобилей проводят частные структуры - станции диагностики 
и техосмотра.  В результате выдается Протокол ОТК, который водитель должен возить с собой, так как полиция на 
дороге обычно проверяет его наличие.